CENTRO ESCOLAR CASERIO RANCHO GRANDE

C%2f SAN CARLOS LEMPA»»

  • Código: 86423
  • Dirección: CASERIO RANCHO GRANDE, CANTON SAN CARLOS LEMPA J%2f TECOLUCA SAN VICENTE, TECOLUCA, SAN VICENTE.
  • Tipo de calendario: Nacional
  • Jornada/s: Matutino
  • Nombre: CENTRO ESCOLAR CASERIO RANCHO GRANDE
  • Tipo de sede: C%2f SAN CARLOS LEMPA»»
  • Teléfono: Centro educativo oficial
  • Correo electrónico: