CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL CUJE

CANTÓN TAHUILAPA»»

  • Código: 62040
  • Dirección: CASERIO EL CUJE, CANTON TAHUILAPA, J%2f METAPAN, SANTA ANA, METAPAN, SANTA ANA.
  • Tipo de calendario: Nacional
  • Jornada/s: Matutino
  • Nombre: CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL CUJE
  • Tipo de sede: CANTÓN TAHUILAPA»»
  • Teléfono: Centro educativo oficial
  • Correo electrónico: