• Código: 21395
  • Dirección: URBANIZACION LAS MARGARITAS, CALLE PRINCIPAL Nº 182 B»
  • Tipo de calendario: SOYAPANGO
  • Jornada/s: SAN SALVADOR.»
  • Nombre:
  • Tipo de sede: Nacional
  • Teléfono: Matutino
  • Correo electrónico: CENTRO DE ENSEÑANZA «TEODORO RUBEN FREJTMAN»